Ina at anak 1 (Mother and Child 1)

1541.jpg
Designed by Freepik

Ang pagiging ina ay ang pinaka-magandang tungkuling ipinagdasal kong magampanan. Sana, sa pamamagitan ng mga sulat sa hanay na ito, ay mailarawan ko ang mga panahon sa pagsasama ng mag-iina na hindi gaanong binabahagi ng karamihan. Wala namang masama doon, takot lamang tayo sa panghuhusga at mararahas na salita ng kapwa natin tao.

Motherhood is the best and most-fulfilling project I have ever sought in my whole life. With this series, I wish to show that side of mother-child relationship that most people prefer not to talk about. There’s nothing wrong with it, it’s just not “instagrammable” and exposes both subjects to judgement and harsh comments.

Ina (Mother):

nanay

Anak (Child)

anak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s